APT: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Thứ tư, 01 Tháng 8 năm 2018
In

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2018/GCNCP-VSD ngày 31/7/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Trụ sở chính: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 37541889
Fax: 028 37541808
Vốn điều lệ: 88,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Mã chứng khoán: APT
Mã ISIN: VN000000APT2
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký: 8,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 88,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 01/08/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.Lưu ý: Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đăng ký giao dịch cổ phiếu APT trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu APT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: